Daparto: We Drive Performance.

Pomoc i wsparcie

Uwaga dotycząca utylizacji zużytego oleju

Oleje do silników spalinowych, oleje smarowe, filtry olejowe i odpady zawierające olej, powstające regularnie podczas wymiany oleju, należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i profesjonalny. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie olejów odpadowych każdy sprzedawca jest zobowiązany do bezpłatnego odbioru tych olejów w takiej samej ilości, w jakiej zostały od niego zakupione.

Należy upewnić się, by oleje były transportowane w stanie niezmieszanym i w odpowiednim pojemniku. Każdy sprzedawca z przyjemnością udzieli informacji na temat procedury odbioru olejów.